P.C.I.Vijfheerenlanden

Hulp bij financiële nood

Contact

Aanmeldingen en hulpvragen komen op diverse manieren bij de PCI terecht.

Dit kan door de hulpvrager zelf zijn, of in samenspraak met een wijkwerkster, pastoor, of het maatschappelijk werk

 

E-mail: secretaris@pcivijfheerenlanden.nl


Telefoon : 0347-373197 (secretaris PCI Vijfheerenlanden)

 

Gebruik het onderstaande contactformulier als u een hulpvraag heeft, of als u contact met ons wilt opnemen. U hoort zo spoedig mogelijk van ons.