P.C.I.Vijfheerenlanden

Hulp bij financiële nood

Welkom op onze website!

    

Caritas: praktische en financiële hulp voor mensen in nood 

 

 

Kent u mensen in uw omgeving die:

·      tussen wal en schip geraakt zijn?

·      de weg kwijt zijn naar hulpverlenende instanties?

·      financieel in de knel zitten?

of heeft u misschien zelf te maken met armoede of financiële problemen? 

Wij kunnen helpen!

 

3845