P.C.I.Vijfheerenlanden

Hulp bij financiële nood

Hoe werkt de PCI?

De PCI werkt volgens het principe: "eerst helpen, dan kijken hoe het verder moet of kan"


Iedere hulpvraag wordt zorgvuldig behandeld door 2 leden van de werkgroep, waarna het  bestuur snel een besluit neemt. 

De financiële hulp is eenmalig en kan zowel een gift als een lening zijn of hulp in natura 

Een situatie voor hulpvraag kan bijvoorbeeld zijn:  

  • plotseling verlies van werk
  • echtscheiding
  • ontoereikende financiën voor noodzakelijke medische behandeling
  • huur- en/of energie achterstand   
  • gedwongen verhuizing

Naast persoonlijke hulp biedt de PCI financiële ondersteuning aan organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding en een rechtvaardige samenleving.


De hulp is niet kerkgebonden, waar hulp nodig is, is die er voor iedereen....!