P.C.I.Vijfheerenlanden

Hulp bij financiële nood

Wie zijn wij?

Wij zijn een caritatieve instelling, die onderdeel uitmaakt van de Diocesane kerkelijke caritas instelling van het bisdom Rotterdam en die actief is binnen de grenzen van de Rooms Katholieke Parochie de Heilige Drie-eenheid, in Vianen. Deze parochie omvat in hoofdzaak de Gemeente Vijfheerenlanden. 

De PCI is bestuurlijk gezien een zelfstandige rechtspersoon binnen de R.K.- Kerk en heeft een bestuur en lokale werkgroepen. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de algehele leiding en het beheer van het vermogen en de regionale werkgroepen behandelen de hulpvragen.

Alle leden beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG). Hiermee is bij een hulpvraag vertrouwelijkheid gewaarborgd.  

Het Bestuur wordt benoemd door de Bisschop van Rotterdam en bestaat uit:

voorzitter - secretaris - penningmeester en 2 bestuursleden

Daarnaast is er per gebied een werkgroep actief.