helpTussen wal en schip geraakt?

De weg kwijt naar hulpverlenende instanties?

Financieel in de knel?

Wij kunnen helpen!

 

Welkom bij de Parochiële Caritas Instelling Vijfheerenlanden. Vanuit de rooms-katholieke geloofsgemeenschap in de gemeente Vijfheerenlanden (en de woonkernen Heukelum en Asperen) bieden we waar nodig financiële hulp bij tijdelijke problemen.

 

Woont u in ons werkgebied en heeft u geldzorgen door onverwachte uitgaven, bijvoorbeeld door plotseling verlies van werk, een echtscheiding, een noodgedwongen verhuizing of als gevolg van ziekte? Dan kunt u ons vragen om steun. Die bieden wij zonder te kijken naar of u gelovig bent of lid van een bepaalde geloofsgemeenschap. Wat telt is dat wij mensen in nood willen helpen.

 

Wij ondersteunen ook organisaties of instellingen en parochiële activiteiten. Uiteraard gaan we met elke hulpvraag discreet om.