Wie zijn wij?

helpHet Latijnse woord ‘Caritas’ betekent naastenliefde of liefdadigheid. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) Vijfheerenlanden is verbonden aan de rooms-katholieke parochie De Heilige Drie-eenheid, die de gemeente Vijfheerenlanden en de woonkernen Asperen en Heukelum bestrijkt. Onze opdracht is om in ons werkgebied actief armoede te bestrijden. Dit doen we door praktische en financiële hulp te bieden voor de medemens in nood. Immers, naastenliefde is een zeer belangrijk onderdeel van het christelijk geloof.

 

Het bestuur

De huidige PCI is medio 2016 tot stand gekomen door samenvoeging van de PCI’s van de voormalige rooms-katholieke parochies in Vianen, Everdingen en Leerdam. Zij bestrijkt dan ook het werkgebied van deze voormalige parochies en ons bestuur is evenredig gevormd uit personen uit deze woonkernen. De bestuursleden van de PCI worden steeds voor een termijn van 4 jaar benoemd door de bisschop van Rotterdam.

 

Ons werk

In hoofdzaak houden we ons bezig met drie activiteiten. We helpen individuele personen die maatschappelijk in de knel zijn komen te zitten. We ondersteunen organisaties of instellingen die lokaal actief zijn op hetzelfde vlak als het onze. Tot slot beheren we het aanwezige vermogen dat in het verleden door schenkingen en legaten van parochianen bijeen is gebracht.

 

Werkgroepen

Naast het bestuur van de PCI zijn plaatselijke werkgroepen actief in en rondom de woonkernen Vianen en Leerdam. Zij dragen zorg voor de plaatselijke contacten met de zorgvragers en hulpverleners, de afwikkeling van de zorgaanvragen en de intake van de hulpvragen in hun eigen omgeving.

 

Bekijk het Algemeen Reglement