Onze hulp

Armoede kan iedereen overkomen. Ook in Vijfheerenlanden. Heeft u te maken met armoede of schulden, heeft u moeite om financieel rond te komen? Het oplossen van deze geldzorgen lukt vaak niet alleen en in dit geval kunnen wij helpen. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) wil vanuit de rooms-katholieke geloofsgemeenschap helpen de armoede te bestrijden in ons werkgebied. Dat doen we zonder aanzien van of u gelovig bent of niet. Het helpen van onze medemens staat voor ons centraal.

 

Met wat voor hulpvragen kunt u bij de PCI terecht?

‘Nood’ kan voor iedereen een andere betekenis hebben. Voorbeelden van situaties waarin wij kunnen helpen zijn:

  • U hebt al langere tijd moeite om financieel van een laag inkomen rond te komen en staat voor onverwachte noodzakelijke uitgaven in het huishouden, voor voedsel of kleding.
  • Er zijn financiële problemen ontstaan na bijvoorbeeld een echtscheiding of ontslag.
  • De woningcoöperatie of nutsbedrijven willen niet langer wachten op betaling en dreigen met uithuiszetting of afsluiting.
  • Ondanks dat u recht heeft op een uitkering van de sociale dienst of andere uitkeringsinstantie, moet u door de vereiste procedures te lang op een uitkering wachten.
  • In uw gezin is veel tegenslag en verdriet, het zou de gezinssituatie ten goede komen als er iets extra’s kan gebeuren voor de kinderen.
  • U zit in een uitkeringssituatie en een omscholing of bijscholing geeft u veel meer kans op de arbeidsmarkt, maar er is geen geld om een opleiding te volgen.

Vaak gaat het om dringende situaties: noodgevallen waarvoor andere hulpverleners op dat moment geen mogelijkheden hebben. Onze financiële hulp is in principe eenmalig en erop gericht u weer snel op weg te helpen. We begrijpen uw stress en willen u binnen onze mogelijkheden ondersteunen.

 

Hoe gaan we te werk?

Na uw aanvraag houden we met u een intakegesprek. Bij hulpvragen waarbij acute actie nodig is gaan we uit van het principe: eerst helpen, daarna kijken hoe het verder moet. Bij de intake bekijken we uw situatie om te zien welke oplossing we kunnen bieden. In zeer dringende gevallen kunnen we hier binnen 24 uur over besluiten. Is de hulpvraag niet (meer) acuut, dan overleggen we met u en met hulpinstanties zoals maatschappelijk werk of bijvoorbeeld SchuldHulpMaatje. Samen zoeken we naar oplossingen om u weer perspectief voor de toekomst te kunnen geven.

 

Wat voor hulp bieden we?

Onze financiële hulp is in principe eenmalig en kan bestaan uit een gift, een renteloze lening of hulp in natura. Uitgangspunt is altijd dat onze hulp aanvullend is. We gaan na of er wettelijke sociale regelingen, subsidies of andere voorzieningen zijn, waarop u aanspraak kunt maken. Wij bieden geen professionele begeleiding, hiervoor werken we samen met organisaties als maatschappelijk werk, SchuldHulpMaatje, VluchtelingenWerk en andere. Het samen zoeken naar goede oplossingen en het vinden van de juiste hulpverlener staat hierbij centraal.

 

Welke informatie hebben we van u nodig?

We willen u snel helpen, maar we bekijken elke aanvraag natuurlijk nauwkeurig. Immers, het is geld dat door de geloofsgemeenschap bijeen is gebracht en we willen onze uitgaven goed kunnen verantwoorden. Daarom vragen we u om ons volledige openheid te geven over uw persoonlijke en financiële situatie, zodat we goed snappen wat er aan de hand is. U begrijpt, dat we met deze informatie natuurlijk zeer vertrouwelijk zullen omgaan. Al onze bestuurs- en werkgroepleden onderschrijven ons privacyreglement en beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

 

Bekijk ons privacyreglement

Bekijk onze privacyverklaring